Индустриални продукти
Продукти за дома/хоби
Нови продукти
НОВО - Високотехнологичен продукт

CLEAN + PROTECT!

Отстранява драскотини, почиства и запазва всички гладки и непромокаеми повърхности

Телефони, смартфони, iPhone-и, iPad-и, BlackBerry-та, ноутбуци, нетбуци, компютри,
телевизори, очила, часовници...

Продуктът е много икономичен и лесен за употреба.

Нанася се директно върху повърхността, полира се с микрофибърната кърпа, изчаква се докато изсъхне и се почиства със суха кърпа. При необходимост процесът се повтаря.


Опаковка: Пластмасова кутия (6 х 11 см):
50 мл. дозаторно шише Clean + Protect!
1 микрофибърна кърпа


Европейски съюз, Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Проект BG16RFOP002-2.073“Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на ПОЛИРТЕХНИК ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.