Индустриални продукти
Продукти за дома/хоби
Нови продукти
Полиращ материал:
Според желанията и изискванията на клиентите.
Системи за полиране:
Доставка на пистолети с високо и ниско налягане, със съответните резервни части, на изгодни цени.
Повърхностна обработка:
Осъществявяме контаки с производители на съответните продукти и материали:
Полуготови и готови детайли, струговани елементи, чучури, производство на санитарна арматура и обработки:

– леене
– обков
– шлайфане
– огъване и обработка на тръби,
   в това число и профилни тръби
– спояване
– полиране
– галваника
– опаковка

Европейски съюз, Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Проект BG16RFOP002-2.073“Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на ПОЛИРТЕХНИК ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.