Индустриални продукти
Продукти за дома/хоби
Нови продукти
Специални продукти за професионална употреба

Хоби + лодки + каравани + кола и др.


Шлайф- полирпасти XL 50 + 100 + 150
Без силикон, вакса и амоняк

За полиуретанови покрития, полиестер, винилестер, епоксидни повърхности и готови изделия

Висококачествени продукти, предназначени за професионална употреба. Приложими за твърди пластмаси, метални и лакирани повърхности, за ръчно и машинно полиране. Степенувани по абразивност за постигане на различни гланцнива на форми и готови изделия.

XL 50 - шлайф - полирпаста - груба (P360)

XL 50 е ефикасен шлайфпродукт за постигане на равномерна шлайфкартина. Подходящ за ръчна работа, температуроустойчив при машинна обработка. XL 50 е разработена за грубо шлайфполиране, специално за подготовка и обработка на полиестерни и епоксидни форми и повърхности. Бързо отстранява шлайфпетна и драскотини. За постигане на гланцефект допълнително се работи с XL 100 SCHLEIF- UND POLIERPASTE FEIN. XL 150 SUPER-FINISH е за окончателен огледален гланц.

XL 50 не съдържа вещества, нараняващи съответните повърхности.

XL 100 - Шлайф-полираща - фина (P600)

XL 100 е универсален, ефикасен продукт, комбинация от фини и средни по големина шлайфчастици с изразен полиращ ефект.Матиращите готови изделия претърпяват с помощта на XL 100 последна шлайфобработка.Прилага се за отстраняване на шлайфдефекти и грешки при формуване. XL 100 е приложима за полиране и поддръжка на полиестерни и епоксидни форми. XL 100 е продукт без странично въздействие за постигане на гланц - финиш на гелкоат и епоксидни повърхности.

За ръчно и машинно полиране при 1800 - 2100 об./мин.; термоустойчив продукт.

XL 150 - Super-Finish-Polierpaste (P1000)

XL 150 SUPER FINISH е специален полиращ продукт, съдържащ фини, равномерно полиращи частици.За ръчно и машинно полиране при високи температури, за постигане на гланц на епоксидни, полиуретан, гелкоат- повърхности. XL 150 отстранява и почиства готовите изделия от следи и матови петна. XL 150 полира и постига висококачествен гланц.Предпоставка за това е предварителната обработка с XL 100 за основа без драскоти и шлайфследи.

Употреба: Пастите XL се нанасят на чиста и суха повърхност. Полира се до отстраняване на шлайфследите и драскотините. Ако е необходимо процесът се повтаря. Отатъците от паста се отстраняват с помощта на микрофибърна кърпа. Препоръчителни стойности на оборотите: 1500-2100 за минута. При изсъхване на пастата върху полираната повърхност се увеличава натиска за постигане на гланц.

За крайна запечатка и UV-защита на полираната огледална повърхност се препоръчва продукта POLISHGUARD Nanopolish.

Предимство:
Тези специално разработени полиращи продукти в изброената последователност допринасят за постигане на брилянтен гланц и дълготрайна защита на полираните повърхности.


Европейски съюз, Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Проект BG16RFOP002-2.073“Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на ПОЛИРТЕХНИК ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.