Индустриални продукти
Продукти за дома/хоби
Нови продукти
"ПOЛИРТЕХНИК" ЕООД Форма за запитвания
5400 гр. Севлиево
Източна промишлена зона
Teл./факс: 0675 32324, GSM 0886 83 39 10
Лице за контакт: И. Иванова
Email: Poliertecnik@aol.com
Запитване от

Име:
Фам-я:
Фирма:
Длъж.:
Адрес:
Тел.:
Факс:
e-mail:
Уебсайт:


Желая да получа информация/оферта за:

Обозначение на продукта:
или
ще Ви изпратим предложения относно вашите желания:

Какво произвеждате?

Какви материали обработвате:

стомана неръждаема стомана месинг
цам алуминий пластика
лак

Полиращи материали за:

Матиране/сатиниране Полиране Гланц

Полиращи материали във вид на:

Твърди пасти/калъпи:
(форма? - размери: )
Течни пасти/ емулсии:
Потапящо полиращ материал:


Особени изисквания относно пастите:


Какво количество е интересно за Вас?
(важно относно цените):
кг
Доставяно количество: кг
Опаковка: кг
Предложения относно цената:Благодарим Ви. Непременно ще Ви отговорим !

Европейски съюз, Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Проект BG16RFOP002-2.073“Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на ПОЛИРТЕХНИК ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.